Trang nhà2022-01-21T22:26:53-05:00
Nhiều hơn nữa

Kiệt tác Suối Mơ của nhạc sĩ Văn Cao

Suối Mơ có thể xem là một kiệt tác âm nhạc thời kỳ tiền chiến của nhạc sĩ Văn Cao, được ông viết vào khoảng thời gian năm 1940-1941. Lúc đó nhạc sĩ chỉ mới